Staff Details

Principal
Photo Staff Name Designation Emp-Code Date of Joining in Present K.V. Date of Joining at Present Post Last Updated
Mr. Arvind Singh Thakur Principal 05/09/2022 12/09/2022
Post Graduate Teacher
Photo Staff Name Designation Emp-Code Date of Joining in Present K.V. Date of Joining at Present Post Last Updated
Mrs. Manisha Sane PGT(CHEM.) 17135 15/09/2004 31/01/1994 31/08/2019
Mrs. Neelima Pathak PGT(CHEM.) 6287 17/05/2012 07/02/1994 15/10/2022
Mr. Kishor Panchale PGT(HINDI) 39039 21/05/2009 19/09/1997 15/10/2022
Mr. Sachchidanand Mishra PGT(HINDI) 6330 30/06/2014 11/02/2000 31/08/2019
Mr. Arvind Urade PGT(ECO) 9975 21/05/2011 11/10/2002 31/08/2019
Sh. V.S Meshram PGT (MATHS) 15520 22/10/2021 02/04/2004 20/07/2022
C R Ramteke PGT PHYSICS 42395 12/11/2021 07/03/2005 24/04/2023
Mrs Mamta Sasan PGT(BIO.) 17104 12/07/2018 10/08/2006 14/10/2022
Mr. Santosh. K. Bhagat PGT(ENG) 15972 23/05/2011 05/09/2006 31/08/2019
Sh. Vishant Khobragade PGT (CS) 45140 25/10/2021 05/09/2007 20/07/2022
Mrs. Divyajyoti Nagotra PGT (CHEMISTRY) 9280 23/10/2021 06/11/2007 20/07/2022
Mr. Bhojraj Keshav Telang PGT(MATHS) 16933 16/08/2018 19/11/2007 15/10/2022
Mr.Chand Kumar Kashyap PGT(COMM) 56636 20/05/2013 04/11/2008 15/10/2022
Sh. Nilesh Mahore PGT (CS) 48111 27/10/2021 09/01/2012 14/10/2022
Mr. Mahesh N. Gakre PGT (English) 49352 29/07/2019 17/01/2012 14/10/2022
Mr Amod Kumar Ranjan PGT (HIS) 30293 19/08/2013 19/08/2013 15/10/2022
Mr U P Singh PGT (GEO) 17228 21/11/2017 21/11/2017 15/10/2022
Sh. Rahul Shirbhate PGT (PHYSICS) 75571 26/11/2021 22/09/2019 20/07/2022
Ms. Vidya Arora PGT (Physics) 82191 03/12/2019 03/12/2019 06/01/2020
Head Master
Photo Staff Name Designation Emp-Code Date of Joining in Present K.V. Date of Joining at Present Post Last Updated
Mr Narendra N. Sahare HM 17474 02/09/2016 13/08/2013 15/10/2022
Trained Graduate Teacher
Photo Staff Name Designation Emp-Code Date of Joining in Present K.V. Date of Joining at Present Post Last Updated
Mr Surendra M Harde Librarian 16831 29/04/2015 08/07/1988 05/09/2019
Mrs. Sunita Nagrale TGT(SCI.) 17105 24/10/1992 05/09/2019
Mr. Sukhdeve TGT(MATHS) 17482 24/10/2018 04/01/1993 05/09/2019
Mr. S Deotale TGT(P & H.) 16096 25/09/2017 17/08/1995 15/10/2022
Mr. Rajendra K Nitone TGT(MATHS) 37823 07/06/2010 07/09/1995 15/10/2022
Mrs. Meenakshi Mate TGT(BIO.) 42436 17/05/2013 21/08/1997 05/09/2019
Mrs Deepti Awasthi TGT(HINDI) 30052 20/05/2009 29/08/1997 15/10/2022
Mr. A. S. Darokar TGT(Art Edu.) 17116 08/04/2002 05/01/1998 31/08/2019
Sh. T.P. Raut TGT(ENGLISH) 38008 05/08/2019 09/09/2002 20/07/2022
Mrs. Smita Chavhan TGT(ENG) 6305 01/06/2011 03/09/2003 31/08/2019
Mr. Kishor Hande TGT(ENG) 50786 17/05/2012 24/11/2008 15/10/2022
Mrs. Shilpa Agrawal TGT(ENG) 46556 06/06/2012 12/11/2010 05/09/2019
Mr. Dhiraj. Petkar TGT(ENG) 05/08/2013 05/08/2013 15/10/2022
Mrs Anita Thakre TGT(SCI.) 12/04/2016 16/08/2013 30/08/2019
Mrs Neena Shukla TGT (BIO) 38554 29/08/2013 29/08/2013 15/10/2022
Mr D. M .Ganer TGT(S.ST) 17471 03/09/2016 26/03/2015 05/09/2019
Mr Shyam N Ram TGT (HINDI) 6797 09/04/2015 09/04/2015 05/09/2019
Mr. Dhanraj Thawkar TGT (SST) 44003 15/05/2013 09/03/2019 15/10/2022
Mr. Shishupal TGT(Sanskrit) 43610 16/08/2018 09/03/2019 31/08/2019
Mr. Deva Ram TGT (SST) 28/08/2019 28/08/2019 15/10/2022
Primary Teacher
Photo Staff Name Designation Emp-Code Date of Joining in Present K.V. Date of Joining at Present Post Last Updated
Mrs. Surekha Kulkarni PRT 16040 08/07/2008 08/01/1988 31/08/2019
Mrs Papiya Mitra PRT 17166 02/07/2015 25/08/1988 31/08/2019
Mrs Shubhada Jha PRT 16996 13/07/2015 28/08/1993 31/08/2019
Mrs Sarah Beena Singh PRT 17173 02/07/2015 01/09/1993 31/08/2019
Mrs. Shampa Roy PRT 17102 19/09/2018 21/09/1993 31/08/2019
Mrs. Sushma Borkar PRT 17101 11/09/2018 25/09/1993 20/07/2022
Mrs. Smita Kumra PRT 17259 08/08/2008 31/01/1994 31/08/2019
Sh. B. M. Meshram PRT 16911 14/09/2021 24/11/1994 20/07/2022
Mr. Ajay Aglawe PRT 16033 27/06/2014 20/07/1995 31/08/2019
Mrs. Pratibha Zodape PRT 17165 09/04/2003 15/09/1997 31/08/2019
Mr Prashant Meshram PRT 9371 07/10/2017 13/09/2007 31/08/2019
Mrs Jayshree PRT 43612 05/08/2019 08/11/2007 07/09/2019
Sh. Sachin Basode PRT 50158 11/10/2021 30/03/2009 20/07/2022
Mr Rakesh L Jeswani PRT 47798 06/07/2015 07/01/2011 31/08/2019
Mr. Linkesh Maske PRT 61044 16/08/2018 07/10/2014 31/08/2019
Mrs Rohini Vaze PRT 61359 09/11/2021 06/04/2015 20/07/2022
Mrs. Rasika Bahadure PRT 60672 09/11/2021 07/04/2015 20/07/2022
Sh. VInay Khobragade PRT 61908 23/10/2021 02/05/2016 20/07/2022
Sh. Vikas Mohod PRT 71025 01/11/2021 16/10/2017 20/07/2022

Pages